• Amanda Thonander

  (foto: Christine Ohlsson)
  Ersättare kommunstyrelsen
  Vice ordförande kommunstyrelsens miljö och hälsoutskott
  Ersättare socialnämnden
 • Dan Ishaq

  (foto: Lunds kommun)
  Ledamot kommunfullmäktige
  1:e vice ordförande omsorgsnämnden
 • Louise Rehn Winsborg

  (foto: Lunds kommun)
  Ledamot kommunfullmäktige
  Ersättare kommunstyrelsen
  Ordförande kommunstyrelsens upphandlingsutskott
  Ledamot Barn och Skolnämnden
 • Rasmus Törnblom

  (foto: Christine Ohlsson)
  Kandidat till kommunstyrelseordförande i valet 2022
  Vice gruppledare Kommunfullmäktige
  Ordförande Utbildningsnämnden
 • Klas Svanberg

  (foto: Lunds kommun)
  Gruppledare kommunfullmäktige
  Ordförande Byggnadsnämnden
 • Birger Swahn

  (foto: Lunds kommun)
  Ledamot kommunfullmäktige
  Ersättare kommunstyrelsen
  Ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

   

 • Alexander Lewerentz

  (foto: Lunds kommun)
  Ledamot Kommunfullmäktige

   

 • Fredrik Ljunghill

  (foto: Lunds kommun)
  1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
  Ordförande Studentrådet
  Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Göran Wallén

  (foto: Lunds kommun)
  Ledamot kommunfullmäktige
  Ordförande Socialnämnden
 • Louise Meijer

  (foto: Christine Ohlsson)
  Riksdagsledamot
  Ledamot riksdagens justitieutskott
 • Petra Douhane

  Ersättare kommunfullmäktige
  Ledamot socialnämnden
 • Annika Annerby Jansson

  (foto: Christine Ohlsson)
  Ordförande Regionfullmäktige
 • Mats Helmfrid

  (foto: Lunds kommun)
  Ordförande kommunfullmäktige
 • Adrian Borin

  Ledamot kommunfullmäktige
  Gruppledare kultur och Fritidsnämnden
 • Carl von Friesendorff

  (foto: Lunds kommun)
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Miljönämnden
 • Christer Wallin

  (foto: Lunds kommun)
  Ledamot kommunfullmäktige
  1:e vice ordförande Servicenämnden
  Ordförande i Stiftelsen Arenan i Lund

   

 • Christoffer Stenström

  (foto: Lunds kommun)
  Ersättare Kommunfullmäktige
  Politisk sekreterare

Tappade uppkopplingen