Våra politiker

 • Fredrik Ljunghill

  (Foto, Lunds kommun)

  1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

  Ordförande Studentrådet

  Ledamot i Kommunfullmäktige

 • Birger Swahn

  (foto, Lunds kommun)

  ledamot kommunfullmäktige

  ersättare kommunstyrelsen

  ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

   

 • Klas Svanberg

  (foto, Lunds kommun)

  Gruppledare kommunfullmäktige

  ordförande Byggnadsnämnden

 • Amanda Thonande

  Amanda Thonander

  ersättare kommunstyrelsen

  vice ordförande kommunstyrelsens miljö och hälsoutskott

  ersättare socialnämnden

 • Louise Rehn Winsborg

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ersättare kommunstyrelsen

  Ordförande kommunstyrelsens upphandlingsutskott

  Ledamot Barn och Skolnämnden

 • Adrian Borin

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ersättare kultur och Fritidsnämnden

 • Alexander Lewerentz

  (foto, Lunds kommun)

  ersättare Kommunfullmäktige

   

 • Ann-Charlotte Ewerhard

  ersättare Kommunfullmäktige

  ersättare Utbildningsnämnden

 • Carl von Friesendorff

  (foto, Lunds kommun)

  Ersättare Kommunfullmäktige

  ledamot Miljönämnden

 • Christer Wallin

  (foto, Lunds kommun)

  Ledamot kommunfullmäktige

  1:e vice ordförande Servicenämnden

  Ordförande i Stiftelsen Arenan i Lund

   

 • Christoffer Stenström

  (foto, Lunds kommun)

  ersättare Kommunfullmäktige

  Politisk sekreterare

 • Dan Ishaq

  (foto, Lunds kommun)

  ledamot kommunfullmäktige

  1:e vice ordförande omsorgsnämnden

 • Göran Wallén

  (foto, Lunds kommun)

  ledamot kommunfullmäktige

  Ordförande Socialnämnden

 • Jörgen Forsberg

  Ersättare kommunfullmäktige

 • Mats Helmfrid

  (foto, Lunds kommun)

  Ordförande kommunfullmäktige

 • Rasmus Törnblom

  vice gruppledare Kommunfullmäktige

  ordförande Utbildningsnämnden

Tappade uppkopplingen