Våra politiker

 • Adrian Borin

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ledamot kultur och Fritidsnämnden

 • Jörgen Forsberg

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ledamot styrelsen för Kraftringen AB

 • Ronny Johannessen

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ersättare kommunstyrelsen

  Ledamot Vård och Omsorgsnämnden

 • Ulf Kristersson

  Partiledare

 • Gunnar Strömmer

  Partisekreterare

 • Christer Wallin

  Ledamot kommunfullmäktige

  Oppositionsråd

  2:e vice ordförande kommunstyrelse Lunds kommun

   

 • Louise Rehn Winsborg

  Gruppledare kommunfullmäktige

  Ersättare kommunstyrelsen

  2:e vice ordförande Utbildningsnämnden

  2.e vice ordförande kommunstyrelsens Arbetsgivarutskott

 • Mats Helmfrid

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ledamot kommunstyrelsen

  2:e vice ordförande Tekniska nämnden

  2:e vice ordförande kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

 • Fredrik Ljunghill

  ledamot kommunfullmäktige

  2:e vice ordföramde Vård- och omsorgnämnden

 • Göran Wallén

  ledamot kommunfullmäktige

  2:e vice ordförande Socialnämnden

 • Birger Swahn

  ledamot kommunfullmäktige

  ersättare kommunstyrelsen

  2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden,

   

 • Klas Svanberg

  ledamot kommunfullmäktige

  2:e vice ordförande Byggnadsnämnden

Tappade uppkopplingen