Lars Leonardsson

Ålder? 67 år

Yrke/sysselsättning? IT Chef

Vem är du? Politiskt intresserad och engagerad sedan gymnasietiden. Jag är lösningsorienterad, mån om skattebetalarnas pengar och vill se ständiga förbättringar. När jag inte jobbar eller sysslar med politik så är viner, goda middagar, resor och skulle tillfälle ges så missar jag inte att skåda lite fågel då och då. Självklart är umgänge med vänner och familj något som står i centrum.

Uppdrag: Ledamot LKF AB och vide ordförande VA Syd

Politisk hjärtefråga? Jag vill verka för en kommun där individen är fri att utveckla sina egna tankar och idéer, där det lönar sig att arbeta och vi löser kommunala åtaganden på ett effektivt sätt. Kommunens verksamhet skall präglas av kvalitet, valfrihet, ekonomisk kontroll, låga skatter och konkurrens som stimulerar till bättre lösningar. Lund skall utvecklas utan att vi ändrar stadens karaktär där infrastrukturen anpassas till behoven, och inte styrs av utopiska politiska intentioner för att förändra staden. Ta bort onödiga kommunala program detaljstyr allt från grönytor, byggkrav, transporter till miljö, detta kostar utan att ge något mervärde