Det finns ett nytt lokalt parti i Lund. Vi heter Lundamoderaterna och står alltid på Lundabornas sida. Här kan du läsa om vår organisation. Vad vi vill göra för att Lund ska vara den bästa platsen att leva och bo kan du läsa under fliken “Vår politik”.

Lundamoderaterna

Lundamoderaterna består av fem partiföreningar. Våra partiföreningar finns i Lund, Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd. Dessutom finns Moderat Skolungdom (MSU), Moderata Ungdomsförbundet (MUF), Moderata Studenter (MST) och Moderata Seniorer.

Göran Wallén är ordförande för Lundamoderaterna.

Amanda Thonander är valledare för Lundamoderaterna.

Lundaföreningen

Lundaföreningen är den största av Lundamoderaternas föreningar. Här arrangeras utbildningar och sociala aktiviteter för dig som är boende i Lunds stad.

Dan Ishaq är ordförande för Lundaföreningen.

Dalbyföreningen

Dalbyföreningen anordnar aktiviteter och kampanjer för dig som bor i eller runt Dalby. Ordförande är Alexander Lewerentz.

Genarpsföreningen

Ordförande för Genarpsföreningen är Lars Leonardsson.

Södra Sandbyföreningen

Givetvis har vi en förening för dig som bör i eller omkring Södra Sandby. Ordförande för Sandbyföreningen är Fredrik Ljunghill.

Veberödsföreningen

I Veberöd arrangeras kampanjer och aktiviteter för veberödsborna. Ordförande för Veberödsföreningen är Klas Svanberg.

Tappade uppkopplingen