Amanda Thonander

Jag är en Lundabo som tidigare arbetat som civilanställd hos polisen men numera har förmånen att jobba för Lundaborna på heltid. På fritiden älskar jag att läsa böcker och vara ute i naturen med min hund.

Uppdrag: Ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden och ordförande kommunstyrelsens upphandlingsutskott.

Politisk hjärtefråga? Som kriminolog och ung kvinna är det självklart att kriminalpolitiken är min viktigaste fråga. De kommande åren blir helt avgörande för om vi lyckas stävja den grova kriminaliteten i Sverige och tyvärr är inte heller Lunds kommun immunt mot den utveckling vi sett i andra små och medelstora städer. Jag tycker att Lunds kommunpolitiker behöver ta ett större ansvar för att medborgarna ska kunna vara trygga, och är därför stolt över att vi i Moderaterna presenterat den största trygghetssatsningen i kommunens historia.

Kontakt: amanda.thonander@lund.se