Moderata seniorer

Vi är ett nätverk, en sidoorganisation, i Lunds kommun för moderater som har fyllt 65 år och redan är medlemmar i Moderata Samlingspartiet. Vi fortsätter, genom vårt engagemang, vara delaktiga i politiken och bidraga med vårt arbete och vår erfarenhet i samhällsbygget. Bland våra medlemmar återfinns flera aktiva kommunpolitiker och ett par av oss har bland de tyngsta uppdragen i Region och Kommun.

Bland MSL:s aktiviteter kan nämnas återkommande talarkvällar, som äger rum i Grand hotells lokaler, med politiker från Riksdag, Region och Kommun, samt andra intressanta föreläsare. För de som är intresserade arrangeras varje år ”slottsresor” med besök på ett antal slott och herresäten. För operaintresserade bokar vi gruppresor från Lund till olika föreställningar på Malmö Opera.

Vi ämnar också intensifiera våra politiska aktiviteter genom olika möten i Moderatlokalen på Bredgatan 25 i Lund och på olika andra platser med hjälp av lokalföreningarna i byarna. Vid dessa möten diskuterar vi politik, träffar moderata kommunpolitiker och likasinnade. Det planeras även för studiebesök på olika platser i och utanför kommunen, exempelvis Stadshallen och Rådhuset samt besök på kommunens olika faciliteter för seniorer, träffpunkter, Habogården o s v.

Ni som önskar vara medlemmar hos oss betalar in på 60 kronor i medlemsavgift på
BG 546–7196.

Var vänlig att uppge namn, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Vänligen

Tamas Osvath

Ordförande

 

Moderata Seniorers program för höst och vinter 2023

September 18, Stadshallen, kl. 16.00

Guidad rundvandring i Stadshallen med början kl. 16.00. Samling i foajén. I anslutning till
rundvandringen kommer ordföranden i Tekniska nämnden, Louise Rehn Winsborg, berätta
kort om Botulfsplatsens framtida utformning. (Kostnadsfritt)

Oktober 23, Grand hotell, kl. 17.00

Vår riksdagsledamot från södra Skåne, Louise Meijer, kommer och talar om aktuella frågor
inom moderat politik i riksdagen.

November 20, Grand hotell, kl. 17.00

Ledamot i Överförmyndarnämnden och f.d. anstaltschef, Göran Wallén, håller föredrag om
den svenska kriminalvården.

December 04, Katolska kyrkan, S:t Thomas, kl. 15.00

Dominikanbroder, P. Henrik Alberius, OP, håller föredrag om den katolska socialläran i Sankt
Thomas församlingslokal, Stora Tomegatan 15 i Lund. Föreningen bjuder på glögg med
tilltugg (Kostnadsfritt)

Anmälan om deltagande till dessa event sker till klubbmästaren Signe Larsson
signlars42@gmail.com eller på mobilnummer 0705-49 33 28.

När det gäller talarkvällar på Grand hotell görs bindande anmälan om deltagande senast kl.
17.00 onsdagen veckan före mötet. Kostnad är ca 250 kr. Betalningen sker helst med Swish.

Kontakta moderata seniorer i Lund: