Moderata seniorer

Vi är ett nätverk, en sidoorganisation, i Lunds kommun för moderater som har fyllt 65 år och redan är medlemmar i Moderata Samlingspartiet. Vi fortsätter, genom vårt engagemang, vara delaktiga i politiken och bidraga med vårt arbete och vår erfarenhet i samhällsbygget. Bland våra medlemmar återfinns flera aktiva kommunpolitiker och ett par av oss har bland de tyngsta uppdragen i Region och Kommun.

Bland MSL:s aktiviteter kan nämnas återkommande talarkvällar, som äger rum i Grand hotells lokaler, med politiker från Riksdag, Region och Kommun, samt andra intressanta föreläsare. För de som är intresserade arrangeras varje år ”slottsresor” med besök på ett antal slott och herresäten. För operaintresserade bokar vi gruppresor från Lund till olika föreställningar på Malmö Opera.

 Under 2024 kommer vi att fortsätta med våra sedvanliga aktiviteter och medlemsmöten. Vi ämnar öka det politiska inslaget då det i år är bl. a. val till EU parlamentet. Våra röster har stor betydelse för utfallet. Har ni tankar eller förslag på andra arrangemang utöver nedan presenterade preliminära vårprogram 2024 hör av dig till styrelsen!

Preliminärt Program vår 2024.
Januari 29, Bantorget 2, kl. 17.00
Göran Wallén, en välkänd profil i Lund, erfaren Moderat politiker. Deltog i många år och
fortsätter att delta i kommunens politiska liv. Som f.d. anstaltschef kommer Göran att berätta
om sina erfarenheter bl. a från kriminalvården.


Februari 26, Grand hotell, kl. 17.00
Årsmöte. Efter årsmötet kommer Ordförande i Regionfullmäktige Annika Annerby Jansson
informera oss om de aktuella frågorna i Regionen.


April 08, Bantorget 2 kl. 17.00
Holger Radner, tidigare polischef i Lund, berättar om forna tiders kravaller i Lund i samband
med det årliga fackeltåget till minnet av Karl XII död den 30 november 1718.


Maj 6, Rådhuset, kl. 15.00
Guidad rundvandring i Rådhuset med början kl. 15.00. Samling utanför Rådhusets
huvudingång. I anslutning till rundvandringen berättar vice ordförande Louise Rehn Winsborg
om Rådhusets historia.

Obligatorisk anmälan om deltagande till dessa arrangemang sker till klubbmästare Signe
Larsson via mail signlars42@gmail.com eller på mobilnummer 0705-49 33 28

Vänligen

Tamas Osvath

Ordförande

Kontakta moderata seniorer i Lund:

Tappade uppkopplingen