Vi har Sveriges största och viktigaste ungdomsförbund. I Lund är det fördelat i tre föreningar.

Moderata ungdomsförbundet, som är vår huvudorganisation. Moderat skolungdom, för dig som läser på gymnasiet. Moderata studenter, för dig som är lite äldre och läser på universitetet.

Ungdomsförbundet driver egen politik med fokus på unga och ser till att ungdomars röster hörs i våra beslutande församlingar på kommunal, regional och nationell nivå. Läs mer om politiken på muf.se.

Engagera dig för framtiden i någon av våra föreningar!

Tappade uppkopplingen