Ett Lund tryggt att åldras i

Bakgrund

Äldreomsorgen i Lund är av hög kvalitet och nöjdheten hos brukarna är genomgående hög. Samtidigt menar kommunens Effektiviseringpolitiska råd att Lunds välfärd bara levererar medioker kvalitet i förhållande till kostnaderna. Det betyder att den höga kvalitet Lunds kommun tillhandahåller för medborgarna kostar mer än vad samma kvalitet kostar i andra kommuner.

Moderaternas förslag

  1. Inför LOV för särskilda boenden. Lagen om valfrihet (LOV) möjliggör för den enskilde att vara med och besluta om sin egen vård. I Lunds kommun är LOV redan infört i hemvården, men vi vill införa detta även för särskilda boenden.
  2. Språkkrav för nyanställda inom vården. För att säkerställa att brukarna får den vård de behöver är det viktigt att kommunens anställda har en grundläggande god förståelse i svenska och att de både kan göra sig förstådda och förstå språket. Vi vill införa ett språkkrav för alla som kommunen anställer inom vården. Syftet är inte att kräva perfekt svenska, men man ska ha tillräckliga kunskaper för att språket inte ska utgöra ett hinder i yrkesutövningen.
  3. Reformera kvarboendeprincipen. Kvarboendeprincipen innebär att äldre i största möjliga mån ska kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Problemet är att principen tolkas så bokstavligt av kommunen att det krävs väldigt mycket för att en äldre person ska få en plats på ett boende, även om han eller hon själv vill flytta.
  4. Bygg seniorboenden. Vi vill att det ska byggas fler seniorboenden i Lund, där äldre kan bo och få möjlighet till enklare vård. Genom att erbjuda trevliga bostadsformer med möjlighet till samvaro med andra personer kan ensamheten hos äldre minskas och livskvaliteten öka.
  5. Omvandla mindre särskilda boenden och öka beläggningsgraden. Genom att omvandla mindre enheter till större kan beläggningsgraden öka samtidigt som det är enklare att tillhandahålla personal. Detta betyder inte att kvalitetskraven ska minska utan snarare att det finns möjlighet till ökad kvalitet då lokalkostnaderna minskar.
  6. Säkerställ rätten till parboende på särskilda boenden. Många äldre vill gärna fortsätta bo tillsammans även om den ena parten inte har ett vårdbehov. Vi vill säkerställa den lagstiftade rätten till samboende.
  7. Starta ett projekt med umgänge mellan yngre och äldre invånare. Ensamhet är ett stort problem bland äldre och det finns ofta en klyfta mellan generationerna där ungdomar och äldre personer inte kommer i kontakt med varandra särskilt ofta. Vi vill starta ett projekt där man på frivillig basis kan anmäla sig till att umgås med en person från en annan generation, där kommunen matchar ihop två personer och tillhandahåller en mindre summa för exempelvis fikakostnader.