Ett Lund tryggt att åldras i

Äldreomsorgen i Lund är av hög kvalitet och nöjdheten hos brukarna är genomgående hög. Under 2023 landade Lund en väldigt bra plats i hemtjänstindex och kommunen erbjuder ett stort utbud av såväl aktiviteter som olika boendeformer och vårdformer. Det är vi stolta över.

Samtidigt menar kommunens Effektiviseringpolitiska råd att Lunds välfärd bara levererar medioker kvalitet i förhållande till kostnaderna. Det betyder att den höga kvalitet Lunds kommun tillhandahåller för medborgarna kostar mer än vad samma kvalitet kostar i andra kommuner. Vi arbetar hårt för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen och LSS, och ta itu med strukturer som skapar stora kostnadsmassor utan att tillföra mervärde för Lundaborna. Så att alla kan vårdas tryggt i Lunds kommun.

Nedan kan du läsa vilka frågor vi gått till val på att driva under mandatperioden.

De här symbolerna visar hur det går: ✔ Uppfyllt ✓ Påbörjat

  1. Inför LOV för särskilda boenden. Lagen om valfrihet (LOV) möjliggör för den enskilde att vara med och besluta om sin egen vård. I Lunds kommun är LOV redan infört i hemvården, men vi vill införa detta även för särskilda boenden.
  2. Språkkrav för nyanställda inom vården. ✔ För att säkerställa att brukarna får den vård de behöver är det viktigt att kommunens anställda har en grundläggande god förståelse i svenska och att de både kan göra sig förstådda och förstå språket. Vi vill införa ett språkkrav för alla som kommunen anställer inom vården. Syftet är inte att kräva perfekt svenska, men man ska ha tillräckliga kunskaper för att språket inte ska utgöra ett hinder i yrkesutövningen.
  3. Reformera kvarboendeprincipen. Kvarboendeprincipen innebär att äldre i största möjliga mån ska kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Problemet är att principen tolkas så bokstavligt av kommunen att det krävs väldigt mycket för att en äldre person ska få en plats på ett boende, även om han eller hon själv vill flytta.
  4. Bygg seniorboenden. ✓ Vi vill att det ska byggas fler seniorboenden i Lund, där äldre kan bo och få möjlighet till enklare vård. Genom att erbjuda trevliga bostadsformer med möjlighet till samvaro med andra personer kan ensamheten hos äldre minskas och livskvaliteten öka.
  5. Omvandla mindre särskilda boenden och öka beläggningsgraden. ✓ Genom att omvandla mindre enheter till större kan beläggningsgraden öka samtidigt som det är enklare att tillhandahålla personal. Detta betyder inte att kvalitetskraven ska minska utan snarare att det finns möjlighet till ökad kvalitet då lokalkostnaderna minskar.
  6. Säkerställ rätten till parboende på särskilda boenden. ✔ Många äldre vill gärna fortsätta bo tillsammans även om den ena parten inte har ett vårdbehov. Vi vill säkerställa den lagstiftade rätten till samboende, detta gör vi nu i praktiken.
  7. Starta ett projekt med umgänge mellan yngre och äldre invånare. ✓ Ensamhet är ett stort problem bland äldre och det finns ofta en klyfta mellan generationerna där ungdomar och äldre personer inte kommer i kontakt med varandra särskilt ofta. Vi vill starta ett projekt där man på frivillig basis kan anmäla sig till att umgås med en person från en annan generation, där kommunen matchar ihop två personer och tillhandahåller en mindre summa för exempelvis fikakostnader.
  8. Öka tillgängligheten till seniorluncher. ✓ I nuläget finns fyra särskilda seniorrestauranger i kommunen. Detta genererar höga kostnader för personal och lokaler, samtidigt som många har långt till att kunna utnyttja erbjudandet. Vi tycker inte att det är rimligt att den kommunala portionskostnaden för en lunch är 312 kronor, när maten som serveras är motsvarande den på våra skolor. Genom att hitta samlösningar med näringslivet och att ställa om luncher till att kunna serveras i särskilda lunchrum kopplat till skolorna och på träffpunkterna vill vi se till att fler har nära till att äta en seniorlunch i gott sällskap, samtidigt som vi får ett rimligare kostnadsläge.

Tappade uppkopplingen