Vi har antagit ny politik med Lundaborna i centrum. Under våren och tidiga sommaren kommer våra vallöften att presenteras. Du kan redan nu läsa några av dem.

Våra viktigaste förslag:

5 000 kronor mer i plånboken för en Lundafamilj med två inkomster

För den som arbetar eller har arbetat ska det löna sig mer att bo i Lunds kommun. Enligt beräkningar kommer höjda priser på drivmedel, el och livsmedel i kombination med räntehöjningar och inflation innebära en prischock för barnfamiljer med nästan 40 000 kr i ökade levnadskostnader.

I dag betalar Lundaborna bland Skånes högsta kommunalskatt. Trots det håller våra verksamheter inte högre kvalitet än våra grannkommuner. Kommunens eget effektiviseringspolitiska råd menar att vi skulle kunna behålla samma kvalitet i välfärden och samtidigt sänka kostnaderna med upp till en halv miljard kronor per år. Då kan vi sänka skatten utan att tumma på kvaliteten. Vi vill sänka skatten med 60 öre per intjänad hundralapp. Detta skulle innebära att en Lundafamilj får behålla runt 5 000 kronor mer per år.

Vardagsbrotten ska inte bli vardag i Lunds kommun

Lund ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo och vistas i. Vi är inte immuna mot den utveckling vi ser i andra delar av Skåne och Sverige med allt grövre och eskalerande våldsbrott. Här ska barn kunna gå själva till och från skolan och fritidsaktiviteter utan att föräldrar oroar sig över brott, tjejer och killar ska kunna ta sig hem från nationerna utan att vara oroliga över att gå ensamma och klanbråk på olika platser i staden ska aldrig accepteras eller normaliseras. I Lund ska vardagsbrott inte bli vardag. Om Lund ska vara tryggt även i framtiden krävs det att rätt politiska beslut fattas idag.

Inbrott, rån, misshandel och stulna cyklar är några exempel på brott som drabbar Lundaborna och som sällan klaras upp. Med ordningsvakter på fler platser i staden och byarna, trygga stråk, bättre belysning och kamerabevakning på otrygga platser vill vi göra Lunds kommun ännu tryggare.

Bevara stadens och byarnas karaktär när kommunen växer

Lunds kommun är en unik plats med en tusenårig historia. Vi vill förvalta och utveckla Lund och dess omgivning utan att förstöra den karaktär som många Lundabor älskar. Därför vill vi se en varsam förtätning med byggnader som passar med omgivande miljö i staden och som inte exploaterar våra grönområden, samt en försiktig utbyggnad av byarna.

Under lång tid har Lunds kommunpolitiker prioriterat byggande av bostads- och hyresrätter. Mätningar visar dock att de allra flesta vill bo i småhus. Framöver vill vi därför möjliggöra för byggande av fler hus genom exempelvis fribyggartomter. 

Tappade uppkopplingen