Fritt Sök på Gymnasiet

Skola

Fritt sök-avtalet har varit och är bra för lundaeleverna

Moderaternas uppfattning är att fritt sök har tjänat oss väl men behöver vidareutvecklas och förbättras. Tack vare samarbetet med andra kommuner skulle vi ytterligare kunna stärka vårt kvalitetsarbete och sätta gemensamma kvalitetsmått för alla Skånes gymnasieskolor. Det är också viktigt att vi tillsammans, helst i mer än en del av Regionen, erbjuder samtliga program, även de med få sökande.

Dessa och andra förändringar diskuteras bäst i samarbete med de kommuner som undertecknat avtalet, inte genom att säga upp avtalet.

Fritt Sök avtalet

  • Möjliggör för Lund att erbjuda fler program med spännande/olika inriktningar av hög kvalité.
  • Gör att Lund även i tider när elevunderlaget sjunker kan klara av att fortsätta hålla en hög nivå på gymnasieskolan och inte behöver genomföra besparingar, stänga skolor eller säga upp personal. Grannkommunerna betalar motsvarande Lunds kostnader för sina elever.
  • 90 procent av Lundaeleverna kommer in på sitt förstahandsval, det en jämförelsevis hög siffra. Om Lund lämnar fritt sök ger skollagen elever i kommuner utan gymnasieskola, eller utan visst program, rätt att söka till Lund och bli antagna på sina betyg i fri konkurrens med Lundaeleverna. Således som i dag, den stora nackdelen blir omfattande administration.
  • Det finns redan idag plats för alla Lundaungdomar på Lunds gymnasieskolor.
  • Konkurrensen bidrar till bättre skolresultat.
  • Samarbetet med andra kommuner ger flera fördelar i form av allt från gemensamma kostnader till kompetensutveckling och möjlighet att lära av goda exempel.
  • Ger Lundaelever rätt att kunna välja skolor i andra kommuner. Särskilt viktigt för de som vill läsa program som inte finns i Lund.
  • Under åren som fritt sök har funnits har Lundaelevernas betyg i åk 9 ökat från runt 220 poäng till närmare 250 poäng.
  • Konsekvenserna av att lämna fritt sök är svåra att överblicka. Någon konsekvensutredning eller genomförandeplan finns inte. Därför är det oansvarigt att rakt upp och nere gå ut och säga att man avser lämna avtalet.
  • Lund har tidigare argumenterat för att de ursprungliga samverkanskommunerna Burlöv, Lomma, Kävlinge och Staffanstorp skulle avstå från att bygga nya gymnasieskolor för att då få tillräckligt antal elever på redan byggda gymnasieskolor. Att plötsligt byta fot skickar väldigt konstiga signaler till kommuner vi samarbetar med.

Förutom den uppenbara fördelen att på sina betyg fritt kunna söka till samtliga utbildningar i samverkansområdet är det dessutom tack vare detta avtal vi har en gemensam ansökningsportal med likformig information om samtliga gymnasieskolor, kommunala och fristående i Skåne och delar av Blekinge, SYV-chatt och gemensamma regler för gymnasiemässor.

Tappade uppkopplingen