Kultur och fritid

Lund är en kommun där kultur och fritid har en självklar och framträdande plats. Människor från hela Skåne besöker oss för att njuta av kultur och historia vilket självfallet är väldigt positivt. För att säkerställa att fortsatt kunna erbjuda ett rikt utbud av kultur och fritid med låga avgifter vill vi införa en diversifierad taxa. Det innebär att Lundaborna betalar mindre, eftersom en del av avgiften redan är betald genom kommunalskatten, medan invånare från andra kommuner får betala mer då de inte varit med och finansierat verksamheterna. 

Vi ser ett stort värde i ett starkt och välmående föreningsliv som erbjuder Lundaborna många olika fritidsaktiviteter att välja mellan. Vi vill att det ska vara lätt att idrotta och ta ansvar för sin egen hälsa och sitt eget välmående. Därför är det viktigt att vi värnar våra rekreationsområden, motionsspår och idrottsplatser. 

Nedan kan du läsa vilka frågor vi gått till val på att driva under mandatperioden.

De här symbolerna visar hur det går: ✔ Uppfyllt ✓ Påbörjat

Moderaternas förslag

  1. Inför ett Lundakort. Vi vill införa ett Lundakort som alla personer som är skrivna i Lunds kommun har rätt till. Detta kort kan medföra rabatterade priser till kommunens kulturutbud, parkeringsplatser i naturreservaten och inträde till exempelvis Högevallsbadet.
  2. Fler platser för spontanidrott. De olika anläggningarna som redan finns för idrott runt om i kommunen är välanvända och mycket uppskattade. Ett exempel på detta är längs med Hardebergaspåret där olika idrottsplaner, platser för tyngdlyftning och frisbeegolf finns. Vi vill skapa ännu fler platser för spontanidrott i Lund.
  3. Utöka musikchecken till fler verksamheter. Musikchecken har inneburit en ökad valfrihet för Lundaborna då man själv får välja vilken aktör man vill ha musikundervisning hos, som kommunen står för kostnaden för. Vi vill utöka musikchecken till att också omfatta annan kulturutövning, exempelvis måleri, dans och teater.
  4. Reformera föreningsstödet. ✓ Vi vill utföra en större översyn och reformering av det system Lunds kommun använder sig av för att bestämma storleken på och betala ut föreningsstöd. Vi vill bland annat att föreningsstödet i första hand ska gå till föreningar som riktar sig till barn och unga och att storleken endast ska baseras på de medlemmar som är folkbokförda i kommunen. Därtill vill vi att man ska kunna få stöd för medlemmar upp till 25 år, istället för 20. Ett reformerat föreningsstöd kommer att presenteras under 2024, efter den genomlysning som gjorts under 2023.
  5. Öka tillgängligheten till kommunala lokaler för ungdomar. ✔ Vi vill möjliggöra för mötesplatser för ungdomar där det finns vuxna förebilder och där vårdnadshavarna inte behöver vara oroliga för att lämna sina barn. Vi vill utöka öppettiderna på fritidsgårdarna i byarna och ser gärna att fritidsgårdarnas övriga verksamhet kombineras med möjlighet till läxhjälp. I december 2023 beslutade vi om att öppna en ny central mötesplats för unga, vid Bankgatan. Något som förbättrar närheten rejält för de som bor eller rör sig i den centrala staden.
Tappade uppkopplingen