Underlätta skolpendlingen för Stångbyborna!

Högstadieeleverna från Stångby har svårt att ta sig till och från skolan på Norra Fäladen då de inte är berättigade till skolskjuts. Moderaterna och Socialdemokraterna vill se över om en ändring av stadsbussarna till och från Stångby kan lösa problematiken.

Sedan några år tillbaka går högstadieeleverna från Stångby i skolan på Norra Fäladen. Men i dagsläget finns det inte någon kollektivtrafik som binder samman Stångby och Norra Fäladen. Tvärtom går kollektivtrafiken till helt andra platser i staden. Eleverna är inte heller berättigade skolskjuts. Nu vill vi att Lunds kommun agerar för att förändra situationen.

– Vi ska hitta smarta och bra kollektivtrafiklösningar och det bästa är om vi hittar en långsiktig lösning som inte bara är bra för skoleleverna utan som också stärker utvecklingen av Stångby, säger Louise Rehn Winsborg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Därför vill vi att man ska utreda både om buss 21, som kommunen finansierar, kan kompletteras eller förändras så att den också angör på Norra Fäladen. Men de kommer också lyfta frågan till Skånetrafiken för att se om det finns andra lösningar som gör att norra Lund och Stångby kan knytas ihop med kollektivtrafik.