Nu låter vi Lunds krogar och nationer ha öppet mer och längre!

Lund är och ska fortsätta vara Sveriges bästa studentstad. Moderaterna gick till val på en rad punkter som ger studentlivet och näringslivet i Lund bättre förutsättningar att göra Lund till en roligare plats, oavsett om man pluggar eller jobbar.

Nu levererar vi på en av dessa punkter och ger nationerna möjlighet att bedriva pubverksamhet fler dagar i veckan.

– Nationerna har varit begränsade till verksamhet ett visst antal dagar, vilket haft en negativ påverkan på deras ekonomi och verksamhet. Här ska kommunen inte sätta onödiga käppar i hjulet utan försöka skapa goda förutsättningar för nationerna och studentorganisationerna, säger Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Amanda Thonander (M)

Lund ska också bli en ännu roligare stad för den som valt att inte studera eller som avslutat sin studietid. Vi vill därför ge krögarna möjlighet att hålla öppet längre.

– Nu drar vi igång en försöksverksamhet med möjlighet att hålla öppet mer och längre. Det är fortfarande krögarna och nationerna själva som bestämmer om de vill ha öppet längre, inom ramen för tillstånden de söker och/eller beviljas.