Moderata seniorer i Lund

Moderata seniorer i Lund

Styrelse för Moderata seniorer i Lund

Bo Alfredsson, ordförande
Ingegerd Rabow, v ordförande
Ulla Wallander Christenson, sekreterare
Carl von Friesendorff, kassör
Christina Bauer, klubbmästare
Käthe Berggren Ledamot
Karin Geijer, suppleant
Tomas Osvath, suppleant

Bridgesektionen:

Kontakta Brita Walberg, tel 046-13 44 51

Kontaktperson vid MSL:

Carl von Friesendorff

0705-83 01 30

carl@friesendorff.se

Tappade uppkopplingen