Lunds styre växlar upp arbetet mot missbruk- och drogproblematik.

I en artikelserie har Sydsvenskan den senaste tiden rapporterat om missöden i knarkets fotspår.

Det är känt sedan tidigare att Lund sticker ut i statistiken för narkotika genom att ligga över såväl Skåne- som rikssnittet. Enligt Region Skånes folkhälsoenkät för barn och unga 2021 är Lund den kommun där i särklass flest unga provat narkotika, och ligger fem procentenheter över snittet i Skåne.

Bland orsakerna psykisk ohälsa – där vi ser att unga i Lund mår sämre än i andra städer – och att Lund har en ung befolkning som mer liknar problembilden i storstäderna.

M och S-styret har identifierat tre områden som behöver förstärkas: att förebygga bruket, att hjälpa människan och att bekämpa organiserad brottslighet.

I konkreta åtgärder vill vi därför att:

  • De nämnder som på ett eller annat sätt hanterar barnfrågor (barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden) ska samordnas och få ett tydligare gemensamt uppdrag inom ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar).
  • En trygghetsberedning med fokus på bland annat drogförebyggande arbete tillsätts.
  • Polisens medborgarlöften som sätts i samråd med kommunen bör revideras med ett tydligare fokus på droger.