Här är moderaterna som ska styra Lund!

Idag presenterade Lunds styre bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna vilka som nomineras som våra toppnamn i nämnderna under de kommande åren. Sedan tidigare är Rasmus Törnblom vald till förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Det moderata laget är väldigt taggat på att tillträda och arbeta hårt för att Lund ska bli en ännu bättre stad.

Amanda Thonander
Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden

Christoffer Stenström
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande Kraftringen AB

Klas Svanberg
Vice ordförande Byggnadsnämnden

Louise Rehn Winsborg
Ordförande Tekniska nämnden

Alexander Lewerentz
Vice ordförande Barn- och skolnämnden

Fredrik Ljunghill
Ordförande Servicenämnden

Petra Douhane
Gruppledare utbildningsnämnden

Samuel Jonsson
Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande Visit Lund AB

Mats Helmfrid
Ordförande LKP AB

Martin C E Asker
Vice ordförande Valnämnden

Birger Swahn
Gruppledare Miljönämnden

Tappade uppkopplingen