Ett roligare och livligare Lund!

Nu gör vi Lund roligare genom att:

🟦 Möjliggöra fler “pop-up”-verksamheter och happenings.

🟦 Permanenta Made By Lund. I år kommer artister som The Damn, Amanda Jensen och Magnus Tingsek.

🟦 Väcka liv i den urgamla traditionen Nattväkteri. Välbekanta personligheter gör korta framträdanden och kommenterar staden på sitt vis. Detta kommer att ske på olika platser runt om i staden under sensommaren och hösten.

Lund ska bli attraktivare och roligare. Det ska hända mer på gator och torg och staden ska bli bättre på att presentera egna artister och konstnärer. Lund ska leva upp, inte gå samma öde till mötes som många andra stadskärnor.

Vi vet att Lund kan göra ännu mer. I Lund finns det utrymme för både bredd och nisch. Och det handlar både om evenemang som syns och hörs, men också att fylla staden med annat liv som att göra det enklare att ha uteserveringar och försäljning i stadsbilden.

Samuel Jonsson, ordförande Visit Lund