De kommer leda kommunstyrelsens utskott!

Från vänster: Rasmus Törnblom, Amanda Thonander, Christoffer Stenström och Klas Svanberg

Förra veckan valdes en ny kommunstyrelse för Lunds kommun. I måndags hade den nya kommunstyrelsen sitt första sammanträde. Under mötet valdes uppdrag i de olika utskotten.

För moderaternas del valdes följande:

Rasmus Törnblom, förste vice ordförande kommunstyrelsen: vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott

Amanda Thonander, ledamot i kommunstyrelsen: ordförande i kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Christoffer Stenström, ersättare i kommunstyrelsen: vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Klas Svanberg, ersättare i kommunstyrelsen: vice ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Utskottens arbete kommer att vara väldigt viktigt för att uppgradera arbetsgivarpolitiken, stärka klimatperspektivet i upphandlingarna, öka möjligheterna för våra lokala företag att delta i upphandlingar och se till att Lunds kommun når klimatneutralitet 2030.

Tappade uppkopplingen