Betalningsanstånd för räkningar inom skola och omsorg!

Under de senaste månaderna har vi dragits med höga räntor, elpriser och bränslekostnader som har tagit hårt på många lundabors ekonomi. För att underlätta för Lundaborna i väntan på regeringens elstöd beslutade Lunds kommunstyrelse idag att bevilja anstånd om 90 dagar på fakturor avseende bl.a. förskola, fritids och äldreomsorg från Lunds kommun. Vår förhoppning är att dagens beslut ska ge fler Lundabor lindring genom möjlighet och tid att planera och anpassa sin ekonomi.

-Lundaborna ska inte behöva välja mellan elräkningen, förskole- eller hemtjänstavgiften. Det är tuffa ekonomiska tider för många hushåll, de senaste veckorna har många fått rekordhöga elräkningar samtidigt som inflationen fortsatt att stiga, säger kommunstyrelsens vice ordförande Rasmus Törnblom (M).

Rasmus Törnblom. Foto: Christine Ohlsson

Möjligheten att ansöka anstånd om betalning gäller för fakturor till:

  • barn- och skolnämnden – exempelvis för förskola och fritids
  • vård- och omsorgsnämnden – exempelvis avgifter för särskilt boende
  • utbildningsnämnden – avgifter för International School of Lund, ISLK