Arbetslösheten i Lund minskar!

För 21:a månaden i rad minskar arbetslösheten i Lund.

Långtidsarbetslösheten såväl som den totala arbetslösheten minskar i Lund. Siffran för den totala arbetslösheten ligger på 5,9% och har inte varit så låg sedan 2018. Endast 2,5 procent av arbetskraften i kommunen har varit utan jobb i mer än ett år.

I Lund ska så många som möjligt bidra, och färre gå på bidrag. För Lundamoderaterna betyder det fokus på arbetslinjen och ett aktivt arbete för att ge Lundabor i behov av stöd den hjälp de behöver. I årets budget satsar vi tillsammans med S och KD 20 miljoner kronor på arbetsmarknadsinsatser och förebyggande åtgärder.

Alla kan vara mellan jobb ibland, men det är vår bestämda uppfattning att barn mår bäst av att se sina föräldrar gå till jobbet och av att inte växa upp i långvarigt utanförskap. Barnfamiljer är därför särskilt prioriterade i satsningarna.

Amanda Thonander, Ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden.
Foto: Christine Ohlsson
Tappade uppkopplingen