Press

Nej till att mer än fördubbla antalet bussar norr om Clemenstorget‼️

Omarbeta förslaget till ny busslinjedragning och ta hänsyn till konsekvenserna för boendemiljöer och centrumhandeln.

Skånetrafiken vill flytta stadsbussarnas terminal från Botulfsplatsen till Clemenstorget. Förslaget innebär att antalet bussar längs Clemenstorget – Spolegatan – Kung Oskars väg ökar från idag 560 per dygn till 1240 bussar per dygn.

Förslaget innebär också att två av sex stadsbusslinjer inte kommer att stanna i centrum av Lund. Tillgängligheten till Mårtenstorget minskar för bland annat boende i Norra Lund. Det kommer att påverka handeln kring torget och i östra delen av stadskärnan negativt.

Om detta skriver Sydsvenskan 18-08-21 under rubriken ”Alla stadsbussar måste gå till Botufsplatsen”

Tappade uppkopplingen