Nyheter

INSTÄLLT: Kretsårsmöte 2020

Kretsstyrelsen har, efter riktlinjer och rekommendationer från riksorganisationen, fattat beslut om att skjuta upp kretsårsmötet på grund av den rådande situationen rörande covid-19. Det föreligger dispens till och med september månad att avhålla årsmöte. Huruvida årsmöte kan avhållas innan eller efter sommaren är något som kretsstyrelsen löpande kommer att ta ställning till. Ny kallelse kommer stadgeenligt att skickas ut senast 3 veckor innan avhållande.

Handlingsprogram för Moderaterna i Lunds kommun

Vårt löfte – ett tryggt och tillgängligt Lund
Allt fler Lundabor upplever en ökad otrygghet. Det är en oacceptabel utveckling när rädslan för överfall, inbrott, rån och stölder begränsar livet i Lund. Detsamma gäller när skolan och omsorgen brister i sin kvalité. Det skadar tilliten. Därför är vårt första löfte i höstens val att du ska vara trygg i Lund.

Oordningen och trafikkaoset som uppstått när flera stora byggprojekt ska göras samtidigt på en liten yta visar vad som sker när man inte tar hänsyn till framkomlighet och tillgänglighet. Det skadar både boende och verksamheter. Bra näringslivsklimat och infrastruktur gör att fler företag kan etableras och växa i Lund i stället för att jagas i väg. För ett brett utbud inom fritid, skola och omsorg skall olika utförare välkomnas i kommunen. Därför är vårt andra löfte i hösten val är att Lund ska vara tillgängligt.

Läs vårt handlingsprogram för ett tryggt och tillgängligt Lund

Tappade uppkopplingen