Kretsstämman 2017

Låt oss presentera den nyvalda kretsordförande för Moderaterna i Lunds kommun Louise Rehn Winsborg som tillsammans med Louise Meijer som vice ordförande och en engagerad och kompetent styrelse kommer att leda moderaterna i Lunds kommun till en valseger 2018. Avgående ordförande Göran Wallén har lagt grunden till det som den nyvalda styrelsen kommer att fortsätta arbeta med och utveckla vidare. För Lund förtjänar en bättre politik!

Tappade uppkopplingen