INSTÄLLT: Kretsårsmöte 2020

Kretsstyrelsen har, efter riktlinjer och rekommendationer från riksorganisationen, fattat beslut om att skjuta upp kretsårsmötet på grund av den rådande situationen rörande covid-19. Det föreligger dispens till och med september månad att avhålla årsmöte. Huruvida årsmöte kan avhållas innan eller efter sommaren är något som kretsstyrelsen löpande kommer att ta ställning till. Ny kallelse kommer stadgeenligt att skickas ut senast 3 veckor innan avhållande.

Tappade uppkopplingen