Kandidat 2022

Vill du vara med och forma och utveckla Lunds kommun?

Ansök då till Moderaterna i Lunds kommuns kandidatutbildning inför valet 2022.

Moderaterna i Lunds kommun påbörjar nu arbetet med att bygga vårt lag inför valet 2022. En viktig del i vårt framtida lagbygge är du som bor i Lunds kommun, sympatiserar med Moderaterna och känner att du vill vara med och bidra till och ta ansvar för Lunds kommuns utveckling.

Vår kandidatutbildning löper över ett år, från hösten 2020 till hösten 2021 och ger dig som tidigare inte har haft uppdrag för Moderaterna i Lunds kommun en gedigen kunskapsbas om det politiska arbetet som Moderaterna driver i Lunds kommun, region Skåne och Sveriges riksdag. Även du som sedan tidigare har eller har haft uppdrag rekommenderas att delta på ett antal av utbildningstillfällena. Efter genomgången utbildning ska du som deltagare vara rustad för att kunna företräda Moderaterna i kommunens olika politiska församlingar. Efter att du har genomgått utbildningen finns det möjlighet att ställa upp som kandidat för Moderaterna till kommunfullmäktige i kommunvalet hösten 2022.

Upplägg för utbildningen

Utbildningen genomförs genom åtta utbildningstillfällen från november 2020 till och med september 2021. Utbildningstillfällena behandlar olika politiska sakområden, erbjuder diskussioner och gruppövningar. De två sista utbildningstillfällena fokuserar på praktiska kunskaper i tal och skrift med en avslutande uppgift som examineras. Dessa tillfällen är särskilt viktiga för dig som tidigare inte har haft uppdrag och önskar kandidera till kommunfullmäktige i valet 2022. Deltagande på dessa två praktiska tillfällen tillgodoräknas som deltagande för tre utbildningstillfällen.

För dig som tidigare inte har haft uppdrag för Moderaterna i Lunds kommun är det obligatorisk närvaro på minst sex (6) av utbildningstillfällena för att kunna ställa upp som kandidat till kommunfullmäktige i valet 2022.

För dig som sedan tidigare har uppdrag för Moderaterna i Lunds kommun rekommenderar vi deltagande på åtminstone två utbildningstillfällen om du avser kandidera till kommunfullmäktige 2022.

Utbildningstillfällen[1]:

  • Introduktion till Moderaterna i Lunds kommun och det politiska arbetet

Lördagen 21/11 2020, kl. 10.00–16.00. Moderaternas lokal, Bredgatan 25.

  • De ”mjuka frågorna” i den kommunala förvaltningen – skola, omsorg, socialtjänsten, kultur och fritid

Lördagen 12/12 2020, kl. 10.00–14.00, Moderaternas lokal, Bredgatan 25.

  • Moderaterna i Region Skåne

Lördagen 30/1 2021, kl. 10.00–14.00, Moderaternas lokal, Bredgatan 25.

  • De ”hårda frågorna” i den kommunala förvaltningen – stadsbyggnad, fastigheter, vägar, vatten, natur och miljö

Lördagen 6/3 2021, kl. 10.00–14.00, Moderaternas lokal, Bredgatan 25.

  • Praktiska kunskaper – mötesteknik, organisation och föreningsliv

Lördagen 10/4 2021, kl. 10.00–14.00, Moderaternas lokal, Bredgatan 25.

  • Att bli kandidat och att driva politiska frågor + sommaravslutning

Lördagen 12/6 2021, kl. 13.00–17.00, Moderaternas lokal, Bredgatan 25.

  • Vad vill Moderaterna med Sverige? + samt praktiska kunskaper i tal och skrift.

Lördagen 28/8 2021, kl. 10.00–17.00, Moderaternas lokal, Bredgatan 25.

  • Avslutning – examination praktiska kunskaper i tal och skrift.

Lördagen 25/9 2021, kl 10.00–18.00 (+ efterföljande middag), Moderaternas lokal, Bredgatan 25.


[1] Beroende på hur situationen med anledning av Covid-19 utvecklas kan vissa utbildningstillfällen komma att genomföras digitalt. Datum för träffarna under 2021 är preliminära och kommer att fastställas i början på 2021.

Så ansöker du

Du som tidigare inte har haft uppdrag för Moderaterna i Lunds kommun behöver ansöka till kandidatutbildningen. Det gör du på länken nedan. För att kunna ansöka till utbildningen behöver du vara medlem i Moderaterna. Information om hur du löser ditt medlemskap hittar du på denna länk:

Du som tidigare har haft uppdrag för Moderaterna i Lunds kommun och vill delta på något eller några av utbildningstillfällena gör detta genom att meddela kursledningen.

Ansökan görs på https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOw5T-tydgxIbN3TjIWiKDaGjPy4Y6gjwGTQEweh9UfFo3aw/viewform?usp=sf_link
Välkommen med din ansökan till och med 31 oktober 2020.

Frågor om utbildningen? Kontakta Rasmus Törnblom på rasmus.tornblom@gmail.com

Hälsar

Kursledningen

Göran Wallén, Sofia Kristensson och Rasmus Törnblom.


Tappade uppkopplingen