Ge fler barn och ungdomar chansen att utöva kultur!

Många barn och ungdomar i Lunds kommun går miste om möjligheten att lära sig spela ett instrument på grund av de långa köerna till Kulturskolan. Till vissa instrument är kön flera år lång och chansen att komma in till undervisningen är mycket liten. Redan idag anlitar därför en del föräldrar privatlärare åt sina barn för att de ska slippa stå i kö till Kulturskolan, men det är långt ifrån alla som har råd att ge sina barn den möjligheten. Eftersom kommunen bara subventionerar den kommunala musikundervisningen blir de ekonomiska förutsättningarna att lära sig spela ett musikinstrument väldigt olika för de som har tur och lyckas få en plats på Kulturskolan jämfört med dem som hamnar utanför och är hänvisade till andra alternativ. Detta tycker vi moderater är orättvist.
Med anledning av detta tog Moderaterna tillsammans med allianspartierna initiativ till en utredning för att titta närmare på förutsättningarna för att införa ett system med kulturcheckar. Grundtanken är att barn och ungdomar även ska kunna vända sig till andra än bara den kommunala Kulturskolan för att få exempelvis musikundervisning, men även för att utöva andra kulturaktiviteter. Med en kulturcheck/musikcheck skulle subventionen bli lika oavsett om ett barn vill spela i den kommunala verksamheten eller vända sig till en annan utförare. Exakt hur en framtida kulturcheck/musikcheck utformas och den införs återstår att se, men vårt mål är att komplettera Kulturskolan.

Igår, den 27 april 2017, skulle kommunfullmäktige ta ställning till utredningen och (S), (MP), (V) och (Fi) ville inte införa en kulturcheck i Lund. Under debatten framgick det med all önskvärd tydlighet att det är viktigare för de rödgrönrosa partierna att bevara strukturer och system än att vara lösningsorienterade och vilja hitta nya lösningar på gamla problem. De förde till exempel fram argumentet att om man bara gav Kulturskolan mer resurser, då skulle de befintliga köerna minska.

Vi moderater menar, med stöd i verkligheten, att sanningen inte är riktigt så enkel. Alla pedagoger vill kanske inte vara offentliganställda i en stor kommunal organisation. En del föredrar att jobba i mer småskaliga verksamheter där beslutsvägarna är korta och flexibiliteten är större. Därmed finns det ingen automatik i att mer resurser till just Kulturskolan skulle tillskapa tillräckligt många nya platser för att möta den höga efterfrågan.

Ett av de grövsta och mest cyniska argumenten kom från Vänsterpartiet som i klartext menade att skattemedel under inga omständigheter ska gå till icke-offentliga aktörer. Deras motstånd mot det privata näringslivet och ideologiska skygglappar väger uppenbarligen tyngre än barns och ungdomars möjligheter att till exempel få lära sig spela ett instrument.

Utredningen i sig var inte särskilt förutsättningslös och den verkade mest vara en försvarsskrift för existerande strukturer. Bland annat borrade utredningen inte särskilt djupt i frågan om att successivt och sektorvis introducera kulturchecksystem, för exempelvis musikundervisning. Det finns goda exempel på kommuner som med framgång har infört musikcheckar just för musikundervisning. Visst skulle det kosta lite extra att införa en musikcheck, men vi är beredda att skjuta till resurser för att kunna ge fler barn och ungdomar chansen att spela instrument.

Eftersom den föreliggande utredningen saknar en del perspektiv drev vi igenom en återremiss av hela ärendet. Nu återstår att se om det rödgröna styret kommer att behandla ärendet med det allvar och den värdighet en så pass viktig fråga förtjänar.

Tappade uppkopplingen